Middeleeuwse historie

Het zuid-westelijke gedeelte van de Hof van Wezel heeft van oudsher de naam ‘Kloosterkamp’. Deze grond is in de 14e eeuw eigendom geweest van de Cisterciënzers, een kloosterorde uit het dorp Kamp in Duitsland. De Cisterciënzers zijn de eersten in de geschiedenis met een theologie van bevrijding, waarmee ze het hofstelsel van de heersende adel en kerk doorbreken. De kloosterlingen en de bewoners van de streek ontginnen samen het Beuningse Veld, waardoor het moeras verandert in een landschap van drassige weiden, sloten en grote waterlopen. Op deze gronden rond de Hof van Wezel hebben de voorouders van familie De Kleijn vele generaties geploeterd tegen het water van Maas en Waal. Ondanks een grootschalige landhervorming in de vorige eeuw, is de Hof van Wezel met het perceel Kloosterkamp, dankzij de aanplant van een bos met wuivende peppels, nog steeds geworteld in de familie. Na het voeren van een lange strijd om het voortbestaan van de Hof, groeit en bloeit het daar nu weelderig en geniet de scharrelmens van de rust en ruimte in het vrije veld. De sociale vernieuwing van de Cisterciënzers zit diep geworteld in de aard van deze Hof, waar met grote eigenheid en creativiteit in eenvoud wordt gewerkt aan een bestendige toekomst, een nieuwe wereld!