Sociaal economische uitgangspunten

De Hof van Wezel is een familiebedrijf. In de jaren negentig heb ik de grond van mijn ouders gekocht. Mijn vader en ik hebben in 1995 het recreatiebedrijf gesticht, waarvan de zeggenschap bij mij berust. Op de Hof denken we in de bedrijfsvoering ook aan de toekomst. We streven naar het behalen van een bescheiden winst om zo de continuïteit van het bedrijf voor de toekomst te borgen. De Hof van Wezel is een recreatiebedrijf dat economisch zelfstandig is. De Hof is een sociale onderneming, die een bijdrage levert aan maatschappelijke participatie, integratie en leefbaarheid binnen Beuningen en het Rijk van Nijmegen. De Hof heeft geen vlaggen en sterren, maar recreanten die je soms met een toiletrol onder de arm ziet lopen. De Hof van Wezel vraagt voor een kavel de laagste huurprijs per m2 van alle toeristische en recreatieve bedrijven binnen het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Bij onze prijsstelling gaan we niet uit van marktwerking of winstmaximalisering. Het gaat er primair om dat ook mensen met een financieel zwakkere status kunnen recreëren op de Hof van Wezel. De gelaagdheid in ons recreantenbestand zorgt voor een sociale cohesie, die ondernemende creativiteit stimuleert. Mensen krijgen positieve energie van samen iets ondernemen. De Hof maakt de verbinding tussen stad en platteland. Recreanten die moeite hebben met de gejaagdheid van de stad ervaren de eenvoud, hulpvaardigheid en geborgenheid als heilzaam en rustgevend. De Hof van Wezel is geen ‘plastic fantastic’ wereld met toeters en bellen. De Hof is in alle opzichten groen en we zijn er in geslaagd om gedateerdheid zó te presenteren dat het wordt gewaardeerd. Bezoekers van de Hof, stagiaires, makers van beleid en brengers van het  nieuws noemen ons bijzonder en authentiek. Dit leidt tot een aanzienlijk langere levensduur van de verwerkte en hergebruikte materialen. Het vergt minder geld, het is duurzamer en maakt mensen gelukkig, dus goed voor people, planet, profit. Onze recreanten vormen een sociale leefgemeenschap van niet altijd gelijkgestemden. Alle beleidsbeslissingen worden getoetst in de HAG, de Hof Advies Groep, een representatieve afvaardiging van de recreanten. Daarnaast is er het Hofberaad, waarin iedere recreant kan meepraten. De Hof van Wezel geeft alle ruimte aan initiatieven van haar recreanten. Onze evenementen variëren qua omvang van een kavel tot podiumzaal de Wielewaal of een gedeelte van de Hof. Ze zijn altijd laagdrempelig en heel anders dan elders. Eind 2017 is de Stichting Culturele Activiteiten Hof van Wezel opgericht met financiële steun van de gemeente Beuningen. De Stichting structureert de culturele activiteiten op de Hof van Wezel.