Sociaal-culturele aspecten

Recreatielanderij de Hof van Wezel is een broedplaats voor de scharrelmens in het groen. De recreanten krijgen hier in overleg de ruimte om hun omgeving en kavel op eigen wijze in te richten. Ook mensen met een kleiner besteedbaar inkomen kunnen zich op de Hof thuis voelen. De Hof van Wezel is een gastvrij, vrij toegankelijk terrein zonder ballotage. We staan open voor samenwerking tussen creatieve geesten van binnen en buiten de Hof, waarbij faciliteiten worden gedeeld. Kunstenaars, muzikanten, ambachtslieden, natuurliefhebbers, therapeuten en publiek kunnen elkaar hier treffen tijdens workshops, optredens, kunst-exposities, open dagen en festivals. Deze activiteiten vinden plaats in of rond ‘Podiumzaal de Wielewaal’ met haar huiskamer, in amfitheater ‘de Groene Kom’, de muziekstudio, de moestuinen, op de kavels en op festivalwei ‘Kloosterkamp’. Bij elk evenement werkt een collectief van Hoffers vrijwillig mee aan het welslagen van de geplande activiteit. Dit leidt tot kennisoverdracht, onderling begrip, een blij gevoel en veel discussie. Met een voorwaardenscheppend beleid van de gemeente Beuningen kunnen wij bijdragen aan een vernieuwend, sociaal klimaat in de gemeente en daarbuiten.