Recente geschiedenis

impressie Recreatielanderij Hof van Wezel

In 1962, net voor de ruilverkaveling, plant landbouwvoorlichter Hend Jansen (1920 – 2012) een populierenbos aan, op de plek waar nu de Hof van Wezel ligt. Daarmee voorkomt hij de bouw van een ruilverkavelingsboerderij op de gronden die al generaties lang door de voorouders van zijn vrouw Dil de Kleijn zijn bewerkt. Hend heeft daar als liefhebberij stallen en weiden met allerlei scharreldieren. Door veranderingen in de landbouw: schaalvergroting en selectie van dieren op zo hoog mogelijke melk- en vleesproductie, kwijnt de afzet van scharreldieren weg. Na een kennismaking van hun zoon Arnold met de intensieve landbouw, besluiten Arnold en zijn vader te kiezen voor recreatie waarbij mensen en dieren kunnen scharrelen in de natuur. In 1980 leggen ze hun recreatieplan voor aan de gemeente Beuningen. De gemeente ziet vooralsnog niets in het plan, maar is wel enthousiast aan de slag met het in de markt zetten van bungalowpark ‘De Groene Heuvels’, verderop in de straat. In 1992 krijgt de Hof van Wezel een gedoogvergunning voor verblijfsrecreatie voor een periode van 5 jaar. De eerste scharrelmensen strijken neer op de Hof. Dit tot ontsteltenis van de lokale boeren en natuurbeschermers uit Nijmegen. De aangevoerde bezwaren worden door de gemeente Beuningen en de provincie Gelderland gehonoreerd: de Hof van Wezel krijgt een verbod opgelegd voor verblijfsrecreatie. “Op deze locatie in het Beuningse Veld zijn immers mooiere en grotere recreatieprojecten denkbaar!” In 1999 wordt de Hof van Wezel in het gelijk gesteld door de Raad van Staten: slapen op de Hof is weer toegestaan. De gemeente Beuningen moet het bestemmingsplan voor de Hof van Wezel in 2002 gewijzigd hebben. Door tegenwerking van de gemeente Beuningen duurt het nog tot 2012 eer het bestemmingsplan voor de Hof, na een strijd van 32 jaar, definitief wordt vastgesteld.