Ecologie

De Hof van Wezel is met haar grote aantal bomen en struiken een zuurstoffabriek die CO2 reduceert en fijnstof vastlegt. De Hof is een groene oase in een polder met veel intensieve landbouw. Op de Hof gebruiken we geen kunstmest, drijfmest, chemische bestrijdingsmiddelen of genetisch gemanipuleerde zaden. In de gevarieerde singelbeplantingen, ruige hoekjes, kruidige weilanden, biologische moestuinen, vijvers en slootjes is een rijke flora en fauna te zien. Veel bomen en struiken dragen eetbare vruchten. Onze op de natuur gerichte bedrijfsopzet heeft een geringe energiebehoefte in vergelijking met wat gangbaar is in de recreatiebranche. Op de meeste daken van de recreatieve onderkomens liggen zonnepanelen. Het gas dat we gebruiken is volgens de energieleverancier CO2-gecompenseerd en de electriciteit 100% groen. Houtstook op de Hof van Wezel wordt gecompenseerd door ons opgaande groen. De Hof van Wezel is een aan grond en natuur gebonden recreatiebedrijf zonder luxe. Deze bedrijfsopzet vergt een geringe aanvoer van nieuwe goederen en materialen. Door voortdurend onze processen te verbeteren, levert de Hof een positieve bijdrage aan een circulaire economie.